Український державний хіміко-технологічний університет

Український державний хіміко-технологічний університет у м. Дніпро

Спеціалізований багатопрофільний потужний державний вищий навчальний заклад, у якому з 1930 року було підготовлено понад 60 тисяч фахівців. Хто мріє здобути професію хіміка, технолога, еколога, програміста, чи стати вченим-розробником нових технологій, вступайте до Хіміко-технологічного Університету на ступінь бакалавра чи магістра. Тут також можно продовжити навчання на аспірантурі чи докторатурі.

 Сьогодні ДВНЗ УДХУ співпрацює у галузі освіти та науки з навчальними закладами та установами Великої Британії (університет м. Шеффілд та університету Свонсі), Китаю (Пекінський університет хімічної технології, Північно-західний політехнічний університет), Німеччини (інститут прикладної технології Radostim); Польщі (Честоховський технологічний університет, Технічний університет ім. К.Пуласького), Франції (університет м. Ман, університет м.Монпельє,університет ім. П’єра та Марії Кюрі (м. Париж) таНаціональне агентство науковихдосліджень), Норвегії (Норвезьким університет природничих наук, м. Ос (UMB), Норвезький цeнтр міжнаpодної співпpаці у гaлузі вищoї оcвіти), Болгаpії (Теxнічний універcитет Ваpна тa Русенcьким універcитетом), США (фіpма Advance Research Chemicals, BI Technologies Corporation) тощo.

В університеті на сьогодні загальна кількість:
студентів — більше 3700,
викладачів — 365,
кандидатів наук -203,
профессорів і докторів наук — 55.

Форма навчання: денна, заочна.
Кваліфікаційний рівень, бакалавр, спеціаліст, магістр. Для підвищення освітнього рівню – аспірантура та докторантура.

У ДВНЗ УДХТУ започатковано нову форму підвищення якості студентської освіти – міжнародна академічна мобільність. Частиною цієї програми є «Подвійний диплом»: студенти мають можливість отримати одночасно диплом магістра університету м. Ман (Франція) та диплом магістра ДВНЗ УДХТУ. Це важлива складова процесу інтеграції вищих навчальних закладів у міжнародний освітній простір. 

Вчені УДХТУ проводять дослідження в галузі біоелектрохімії та біотехнології, полімерних та композиційних матеріалів, хімії та технології нових видів емалей, скла та кераміки, було розроблено технологію літієвих джерел струму, які успішно пройшли випробування в Департаменті енергетики США (лабораторія PNNL).

Обдарована учнівська молодь разом з науково-педагогічними працівниками університету активно проводить наукові дослідження та захисти результатів розробок на провідних міжнародних конкурсах. Учнями, що проводили дослідження в університеті, було здобуто 34 перемоги на міжнародних конкурсах INTEL-ISEF (США), GENIOUS OLYMPIAD (США), I-SWEEEP(США), E(X)PLORY (Польща), LEONARDO DA VINCI (Грузія).

В університеті студенти також мають змогу активно займатися професійними видами спорту. Тут проводяться міжнародні змагання з волейболу (Кубок Президента України), тренуються спортсмени з 16 видів спорту, гандбольна команда університету виступає у вищій лізі України, університет має чемпіонів світу та Європи з греблі, чемпіонів України з бадмінтону.

Матеріально-технічна база: 9 навчальних корпусів, майже 122000 м2 навчальних та допоміжних приміщень; Wi-Fi, Інтернет, науково-технічна бібліотека,  свій музей історії, 5 гуртожитків, спортивно-оздоровчий табор “Дубовий гай” на березі річки Самара, сучасний спортивний комплекс. Студентське життя стає більш яскравим, коли юні хлопці і дівчата проявляють свої таланти на фестивалях та на різних врочистих подіях університету.

Факультети і спеціальності:

Факультет технології неорганічних речовин

101 Екологія 

 • Екологія та охорона навколишнього середовища 

161 Хімічні технології та інженерія 

 • Електрохімія та природоохоронні хімічні технології 

 • Хімічні технології неорганічних речовин, рідкісних розсіяних елементів та наноматеріалів 

 • Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів 

 • NEW Технологія водопідготовки, водоочищення та управління водними ресурсами 

Факультет технології високомолекулярних сполук

161 Хімічні технології та інженерія

 • Хімічні технології синтетичних і природних полімерів, лакофарбових та композиційних матеріалів 

 • Хімічні технології переробки нафти, газу, вуглецевих та альтернативних енергоресурсів і експертиза паливно-мастильних матеріалів 

 • Хімічні технології переробки полімерних, композиційних та наноматеріалів 

 • Хімічні технології переробки еластомерних матеріалів технічного, медичного та побутового призначення 

181 Харчові технології

 • Технології жирів і жирозамінників 

 • NEW Технологічна експертиза та безпека харчової продукції 

 • NEW Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів 

186 Видавництво та поліграфія

 • Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв 

Факультет технології органічних речовин та біотехнології

162 Біотехнологія та біоінженерія

 • Біотехнологія та біоінженерія 

226 Фармація, промислова фармація

 • Фармація, промислова фармація 

161 Хімічні технології та інженерія

 • Хімічні технології органічних речовин 

263 Цивільна безпека

Факультет обладнання і технології скла, кераміки, будівельних матеріалів та харчових виробництв

161 Хімічні технології та інженерія

 • Хімічні технології скла, кераміки, будівельних матеріалів та дизайн виробів з них 

133 Галузеве машинобудування

 • NEW Інжиніринг виробництва і приготування харчових продуктів 

 • NEW Інжиніринг захисту технічних об’єктів 

 • NEW Інжиніринг пакувальних виробів

Факультет комп’ютерних наук та інженерії

123 Комп’ютерна інженері

 • Комп’ютерна інженерія 

122 Комп’ютерні науки

 • Комп’ютерні науки 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

Механічний факультет

131 Прикладна механіка

 • Технології машинобудування 

144 Теплоенергетика

 • Теплоенергетика 

143 Атомна енергетика

133 Галузеве машинобудування

 • Обладнання хімічних та нафтопереробних виробництв 

 • Комп’ютерне проектування промислового обладнання 

 • Комп’ютерне проектування та експлуатація обладнання для переробки полімерних матеріалів 

 • NEW Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв 

Економічний факультет

075 Маркетинг
Маркетинг 

072 Фінанси, банківська справа та страхування –

 • Фінанси і кредит 

073 Менеджмент

 • Менеджмент організацій і адміністрування 

051 Економіка 

 • Еконoміка підприємcтва 

 • Економічна кібернeтика 

 • NEW Упpавління якіcтю 

 • NEW Еконoмічна безпeка тa бізнеc-аналітика

Запрошуємо іноземних студентів для здобуття Вищої освіти в Українському державному хіміко-технологічному університеті. Усі студенти обов’язково забезпечуються гуртожитком, а на Підготовчому відділенні вони можуть опанувати українську мову. Саме на цій мові будуть викладати дисципліни на вибраному вами факультеті викладачі. 

Українські університети пропонують широкий вибір спеціалізацій для іноземних студентів. Також можно пройти мовну Підготовку у будь-якому університеті, а потім перейти в інший – для навчання на спеціалізації, що вас більше цікавить.

Максимально документів для завантаження - 5. Можливі розширення файлу: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx. Максимальний розмір файлу - 5 Мб
close-link
Максимально документов для загрузки - 5. Возможные расширения файла: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx. Максимальный размер файла - 5 Мб
close-link
Maximum documents to send - 5. Possible file extensions: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx. Maximum file size is 5 MB.
close-link
Maximum documents to send - 5. Possible file extensions: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx. Maximum file size is 5 MB.
close-link