Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури у м. Дніпро

Вищий навчальний заклад, що мав на меті готувати професійні кадри у архітектурно-будівельній сфері, був заснований в 1930 році. Це – інтегрований державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації з розвинутою інфраструктурою, який на сьогоднішній день здійснює освітню діяльність за всіма рівнями. Академія об’єднує у своєму складі п’ять інститутів, п’ять факультетів та 38 кафедр.

Відома в Україні та у Європі, ці академія має потужну науково-експериментальну базу, а також міцні зв’язки з сучасним будівництвом, проектними організаціями. У спеціалізованих аудиторіях та навчально-лабораторних комплексах, оснащених різноманітними засобами навчання, ведеться навчальний процес та здійснюються наукові дослідження з пріоритетних наукових напрямів.

У навчальному закладі створені всі умови для подальшого розвитку напряму інтеграції в європейський і світовий простір. Підтримуються ділові відносини з 12 навчальними закладами та асоціаціями Європи й Північної Америки шляхом співпраці кафедр, факультетів, ректоратів та окремих фахівців. З 1997 р. ПДАБА є членом Всесвітньої асоціації університетів.

В академії функціонує Наукове товариство студентів.

Матеріально-технічна база: парк унікального обладнання та експериментальних установок і стендів для проведення наукових досліджень,  6 лінгафонних кабінетів, бібліотека (понад 600 тис. примірників).

Приміщення університету знаходиться у районі міста, де розташовані більшість університетів. Поряд знаходяться гуртожитки, якими забезпечуються усі студенти академії. Розвинена міська інфраструктура: кафе, великі супермаркети, гарний парк ім. Шевченка і за ним –  Набережна біля великої річки Дніпро, де можно провести час  після складного навчального процесу.

Угоди про науково-технічне співробітництво з провідними вищими навчальними закладами Північної та Південної Америки, Західної та Центральної Європи, Азії та Африки.

Сьогодні за 21 спеціальністю та 17 напрямами підготовки у виші отримують знання понад 8500 студентів денної та заочної форм навчання. Професорсько-викладацький колектив академії становить 660 особа, серед яких 78 докторів та 265 кандидатів наук, п’ять лауреатів державних премій України, і, 64 академіки та члени-кореспонденти 21 галузевої академії.

Наукові розробки вчених ДВНЗ «ПДАБА» широко використовуються у різних галузях народного господарства: будівництві, енергетиці, металургії, будівельній індустрії.

Слід зауважити, що у цій Академії навчаються студенти з  багатьох країн світу. Досвід толерантного спілкування з іноземними громадянами дуже великий.  І нові студенти повинні розуміти, що викладачі дуже відповідально ставляться до своєї роботи і дуже вимогливі до якості вивчення спеціалізованих предметів.

Організація та проведення виробничих практик є одним із видів студентського обміну. Враховуючи багатий індустріальний рівень м. Дніпро, наявність заводів та фабрик практично всіх напрямків, зокрема,аерокосмічного будівництва, створені філії кафедр ПДАБА на виробництві, ця форма співробітництва представляє інтерес для французьких та франкомовних студентів.

Cтуденти академії мають можливість самореалізуватися в будь-якій галузі людської діяльності. Вони беруть участь у багатьох театральних виставах, організованих в межах трьох студентських театрів, засіданнях літературного клубу «Джерело», численних гуртках художньої самодіяльності. Студенти ПДАБА володіють даром співу, танцю, музики, образотворчого та мовного мистецтв.

Факультети та спеціальності:

Спеціальність: 151. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.
Освітня програма: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

Спеціальність: 274. Автомобільний транспорт.
Освітня програма: Автомобільний транспорт.

Спеціальність: 191. Архітектура та містобудування.
Освітньо-професійна програма: Архітектура та містобудування.

192. Будівництво та цивільна інженерія.
Освітні програми:
Промислове та цивільне будівництво.
Водопостачання та водовідведення.
Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.
Теплогазопостачання, вентиляція и кондиціювання.
Автомобільні дороги та аеродроми.
Міське та комунальне господарство.

Спеціальність: 133. Галузеве машинобудування.
Освітня програма:
Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання.

Спеціальність: 193. Геодезія та землеустрій.
Освітня програма: Землеустрій та кадастр.

Спеціальність: 101. Екологія.
Освітня програма: Екологія.

Спеціальність: 051. Економіка.
Освітня програма: «HR-інжиніринг».

Спеціальність: 051. Економіка.
Освітня програма: «HR-інжиніринг».

Спеціальність: 075. Маркетинг.
Освітня програма: Маркетинг.

Спеціальність: 132. Матеріалознавство.
Освітня програма: Прикладне матеріалознавство.
Спеціальність
073. Менеджмент
Освітні програми:
Менеджмент та адміністрування.
Логістика.

Спеціальність: 152. Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.
Освітня програма: Метрологія та інформаційно-вимірювальна технології.
Спеціальність 292. Міжнародні економічні відносини.
Освітні програми:
Міжнародна економіка і бізнес.
Міжнародний туризм.

Спеціальність: 071. Облік і оподаткування.
Освітня програма: Облік і оподаткування.

Спеціальність: 076. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
Освітня програма: Економіка підприємства.

Спеціальність: 281. Публічне управління та адміністрування.
Спеціалізація: Управління та адміністрування регіональних економічних систем.

Спеціальність: 124. Системний аналіз.
Освітня програма: Системний аналіз.
Спеціальність: 072. Фінанси, банківська справа та страхування.

Освітня програма: Фінанси і кредит.
Спеціальность 263. Цивільна безпека.
Освітня програма: Охорона праці.

Максимально документів для завантаження - 5. Можливі розширення файлу: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx. Максимальний розмір файлу - 5 Мб
close-link
Максимально документов для загрузки - 5. Возможные расширения файла: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx. Максимальный размер файла - 5 Мб
close-link
Maximum documents to send - 5. Possible file extensions: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx. Maximum file size is 5 MB.
close-link
Maximum documents to send - 5. Possible file extensions: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx. Maximum file size is 5 MB.
close-link