Етапи вступу в український університет​

Етапи вступу в український університет

Громадянам зарубіжних країн, прийнятим на навчання в університети України, створюються необхідні умови для отримання відповідної підготовки в обраній ними спеціальності. Навчання громадян зарубіжних країн здійснюється за навчальними планами і відповідно до програм Вищої освіти України. Після закінчення  іноземні громадяни отримують дипломи та свідоцтва державного зразка, а також  за деякими програмами – Дипломи європейських Університетів. Через нашу компанію ви можете подати документи в університет на Підготовче відділення чи на курс бакалавру і магістра.

Для вступу на навчання до українського університету іноземний громадянин повинен виконати наступні пункти:

 • отримати Запрошення на навчання від Університету;

 • підготувати необхідний комплект документів для навчання в Україні;

 • відкрити візу для в’їзду на територію України (у разі навчання на очній формі необхідно відкривати довгострокову візу D, для навчання на заочній формі – короткострокову візу С;

 • перед приїздом в Україну завчасно повідомити Університет через компанію-посередника про час приїзду та номер рейсу, яким планується прибуття в пункт призначення (для організації зустрічі іноземця в Україні).

Запрошення може бути передано вступнику наступними способами:

 • У разі, коли іноземний громадянин перебуває на території України, він може особисто отримати своє Запрошення.
 • У разі, коли абітурієнт звертався особисто з проханням надати йому запрошення на навчання дистанційно  – поштовим сервісом. Найчастіше ми пересилаємо Запрошення поштовою службою DHL Express, яка має свої відділення майже у всіх країнах світу.
 • Якщо абітурієнт звертається до нас для отримання Запрошення, то він повинен бути впевнений, що ми надаємо цей офіційний документ лише від тих університетів, з якими ми уклали Договір про співпрацю.
 • Запрошення на навчання в українському Університеті повинно бути надано на офіційному державному бланку. Також – повинен мати номер, що надається УДЦМО – Українським державним центром міжнародної освіти. Запрошення завіряється печатками та підписом керівників Університету та компанії-посередника.

Комплект потрібних документів для отримання Запрошення на навчання в українському університеті:

 •  копія сторінок закордонного та національного паспорта, де є наступна інформація: повне ім’я, громадянство, дата народження, номер паспорта, адреса постійного місця проживання;

 • копія документа про повну загальну середню освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали) або академічну довідку;- згоду на обробку персональних даних;- реквізити / дані про підприємство-контрактера або довірену особу, через якого може бути передано підготовлену Вам Запрошення.

 • На основі копій Паспорту та документів про освіту Компанія-посередник надає дані для заповнення Анкети для вступу та Заяви на ім’я ректора.

Після отримання оригіналу Запрошення на навчання від Університету іноземному абітурієнту необхідно підготувати наступний пакет документів для отримання освітньої візи і подальшого надання документів під час вступу до Університету.

Для отримання освітньої візи необхідно звернутися в Посольство або до уповноваженого Консула України в країні проживання іноземця з наступними документами:

 • оригіналом Запрошення на навчання;

 • копією документа про повну загальну середню освіту з отриманими з навчальних дисциплін оцінок (балів);

 • медичний сертифікат встановленого зразка, свідчить про відсутність у кандидата на навчання медичних протипоказань;

 • копія Паспорту чи свідоцтва про народження;

 • 10 фото 3×4 см;

 • якщо потрібно, Листпідтвердження надання гуртожитку для  студента, що прибуває.

Чи потрібні візи для іноземних громадян із країн, з якими діє бізвізовий режим?

education abroad

Важливе виключення з Правил отримання віз на отримання освіти! У громадян країн, з якими Україна підписала угоду про безвізовий режим (Грузія, Молдова, Білорусь, Вірменія, Азербайджан, Узбекистан, Росія), не вимагають візу в Україну, але такі абітурієнти повинні надати оригінал або ксерокопію «Запрошення на навчання» у момент перетину українського кордону. Тобто – тоді, коли  здійснюється перевірка мети візиту в Україну.

Українські вищі навчальні заклади пропонують навчання на трьох рівнях вищої освіти зі здобуттям відповідних ступенів.
study abroad cheaply

Перший рівень вищої освіти:
– Молодший бакалавр
– Бакалавр
Другий рівень вищої освіти:
– Магістр
Третій рівень вищої освіти:
– Доктор філософії
– Доктор наук


Іноземні студенти мають можливість навчатися у більш ніж 240 вищих навчальних закладах і здобувати освіту за різними спеціальностями. Щороку вищі навчальні заклади України приймають студентів зі 150 країн світу.

Визнання українського диплому:

Україна має договірні зобов’язання згідно міжнародних конвенцій і двосторонні угоди з багатьма країнами про еквівалентність документів про освіту і вчені звання, в першу чергу, це – визнання українських Дипломів. Також Україна є членом Гаазької конвенції про спрощену процедуру легалізації документів, а також Лісабонської конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні. Лісабонська конвенція разом з Україною підписали ще 44 країни Європи.

Згодом до неї приєдналися Австралія, Білорусь, Ізраїль, Казахстан, Канада і США. Правда, Канада і США поки не ратифікували конвенцію. Крім того, Україна підписала двосторонні угоди про визнання дипломів з Францією, Болгарією, В’єтнамом, Угорщиною, КНР, Польщею, Монголією, Румунією, Естонією, а також з Росією і багатьма країнами пострадянського простору, зокрема з Казахстаном, Узбекистаном і Киргизстаном.

Africans study
European Diploma

Для 89 країн, перш ніж домагатися визнання нашого диплома, необхідно поставити апостиль – спеціальний штамп, який вказує на те, що Україна є учасницею Гаазької конвенції про спрощену процедуру легалізації офіційних документів. Якщо підтвердження диплома необхідно для країни, яка не приєдналася до Гаазької конвенції, то доведеться пройти процедуру консульської легалізації. Для цього необхідно звернутися до відділу апостилю та витребування Департаменту консульської служби МЗС України.

Максимально документів для завантаження - 5. Можливі розширення файлу: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx. Максимальний розмір файлу - 5 Мб
close-link
Максимально документов для загрузки - 5. Возможные расширения файла: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx. Максимальный размер файла - 5 Мб
close-link
Maximum documents to send - 5. Possible file extensions: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx. Maximum file size is 5 MB.
close-link
Maximum documents to send - 5. Possible file extensions: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx. Maximum file size is 5 MB.
close-link