Підготовче відділення

 На Підготовчому відділенні іноземні студенти в першу чергу вивчають українську мову. Студенти, що погоджуються на вивчення мови, на якій спілкуються в Україні, більш комфортніше себе почувають в соціально-побутових питаннях. Але найголовніше те, що подальше навчання на вибраній спеціалізації проходить інформативніше і якісніше. Тому треба відповідально ставитися до уроків мови та практикувати отримані знання: в університеті, на вулицях, з новими українськими друзями, у транспорті та будь-де.
Students of Ternopil State University

Умовою зарахування іноземця на навчання для отримання певного освітньо-кваліфікаційного рівня є володіння українською, або російською мовою на рівні, достатньому для засвоєння учбового матеріалу, який підтверджується висновком приймальної комісії.

Підготовка фахівців для іноземних держав у навчальних закладах Україні є одним із найважливіших стратегічних напрямів зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності України, а підготовка іноземних громадян до вступу у заклади вищої освіти. Це перша і вкрай необхідна ланка всього навчального процесу з підготовки іноземних студентів для будь-якого ЗВО України.

Підготовче відділення для іноземних громадян здійснює освітню діяльність з підготовки іноземних громадян, в основі якої є:
– вивчення української мови, математики, основ економіки, інформатики та обчислювальної техніки, економічної та соціальної географії відповідно до Навчальних планів та програм, рекомендованих Навчально-методичною комісією з підготовки іноземних громадян МОН України та затверджених Міністерством освіти і науки України;
– соціально-психологічна, соціокультурна та лінгвістична адаптація іноземців до умов навчання у ВНЗ України;
– виховання толерантності у стосунках з представниками інших національностей.

Іноземні громадяни зараховуються до університету за результатами вступних випробувань та на основі укладеного контракту.

foreign students at the Preparatory Department

Проявіть свою наполегливість на мовній підготовці! Це дасть можливість комфортно отримувати знання вже на курсі бакалавра та майстра.Іноземці, які мають свідоцтво про закінчення Підготовчого відділення іншого вищого навчального закладу України, зараховуються на перший курс університету на вакантні місця за результатами співбесіди. Тобто, іноземний студент може проходити Мовну підготовку в одному університеті, а отримувати спеціалізацію (по освітніх програмах бакалавр чи магістр) – у іншому університеті України.

Як правило, строк навчання на Підготовчому відділенні – це майже рік. Ідеально для іноземного студента, якщо він розпочне навчання з 1 вересня. Для цього потрібно прибути в Україну на протязі серпня. Але як правило, університети приймають іноземних студентів на Підготовче відділення і пізніше – аж до кінця листопада.
От, наприклад, Хіміко-технологічний університет у м. Дніпро набирає групи Мовної підготовки у будь-який час, крім травня, червня і липня.

Максимально документів для завантаження - 5. Можливі розширення файлу: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx. Максимальний розмір файлу - 5 Мб
close-link
Максимально документов для загрузки - 5. Возможные расширения файла: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx. Максимальный размер файла - 5 Мб
close-link
Maximum documents to send - 5. Possible file extensions: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx. Maximum file size is 5 MB.
close-link
Maximum documents to send - 5. Possible file extensions: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx. Maximum file size is 5 MB.
close-link