Дніпровський національний університет залізничного транспорту

Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна у м. Дніпро

Університет має багату історію підготовки висококваліфікованих спеціалістів: інженерів, машинобудівників, програмістів, знавців логістики та економіки, експлуатації різних видів транспорту та інше. Випускники отримують два Дипломи – зразку ДНУЗТ та диплом ВНЗ Франції.

У 1930 році в Дніпрі на базі політехнікуму і факультету інженерів шляхів сполучення Київського політехнічного інституту був заснований Інститут Інженерів Залізничного Транспорту (ДІІТ). Створений в центрі металургійної промисловості України і великому залізничному вузлі інститут в короткий час розгорнув підготовку кваліфікованих фахівців. Тепер цей навчальний заклад надає Вищу освіту як для українських студентів так і для юнаків і дівчат з інших країн.

Університет є учасником міжнародних наукових програм, конференцій (Німеччина, Іран, Польща, Росія, Туреччина, Франція).

При університеті працюють аспірантура, магістратура, спеціалізовані ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій.

Міжнародне співробітництво є одним з найважливіших напрямків діяльності Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту, що сприяє вирішенню основних завдань транспортногo вищогo навчальногo заклaду: підготoвка виcококваліфікованих спеціаліcтів, розpобка науковиx напpямків. 

Відділ аспірантури та докторантури займається організацією подготовки науковопедагогічних кадрів та планує и організовує прийом Кандидатських іспітів.

Матеріально-технічна база: університет є відокремленим містечком площею ЗО га, на території якого розташовані всі навчальні корпуси та гуртожитки, Палац культури, будинки лабораторій та науково-дослідницьких підрозділів, спортивний комплекс, плавальний басейн, стадіон, поліклініка, їдальня, кафе, клуби, магазини, побутові заклади. Університет має у своєму розпорядженні гарні можливості для розвитку самодіяльної творчості студентів, організації їхнього змістовного дозвілля, занять спортом. У 1984 році було відкрито Палац культури студентів з актовим залом на 1000 місць, кінозалом на 250 місць, великим танцювальним залом.

Час від часу в університеті проходять футбольні матчі за участі інших університетів міста Дніпро. Футбол дуже популярний вид спорту серед усіх українських студентів. 

Біля університету діє літній басейн під відкритим небом, який відвідують не лише студенти, а й городяни.
Університет має технічне забезпечення на найвищому рівні –  для ефективної практики у різних напрямках навчання. Також є доступ до власної науково-технічної бібліотеки. Працює  видавництво, де друкуються, як наукові роботи, так і випуск друкованих періодичних виданнь

ДІІТ має два навчальні корпуси, традиційно звані «старий» і «новий», які з’єднані між собою переходом. Коли нові студенти потрапляють у приміщення університету, то деякий час вивчають шлях до аудиторій, де проводяться лекції. Але вже через кілька днів вони можуть проводити екскурсії коридорами такої унікальної споруди.

В університеті працюють 50 докторів наук, професорів, 18 членів галузевих академій, 85 лауреатів державних і именних премій, почесних працівників науки, вищої школи і галузей народного господарства. Серед викладачів університету — Соросовські Професори і Доценти, а також одержувачі грантів Фулбрайта, Міжнародного наукового фонду, що дозволяє проходити стажування в Німеччині, Франції, США.

Професорсько-викладацький склад нараховує 650 викладачів. Серед них вчені ступені мають 70 %.

Факультети та спеціалізації освітніх програм

051 Економіка
Економічна кібернетика
071 Облік і оподаткування
Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та стахування
Фінанси, банківська справа та стахування
Сертифікат ACCA ACCREDITED PROGRAMME
101 Екологія
Екологія
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення
123 Комп’ютерна інженерія
Комп’ютерна інженерія
133 Галузеве машинобудування
Підйомно-транспортні будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електротехнічні системи електроспоживання
Електричний транспорт
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
144 Теплоенергетика Теплоенергетика
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматика та автоматизація на транспорті
193 Будівництво та цивільна інженерія
Промислове і цивільне будівництво
Водопостачання та водовідведення
Мости і транспортні тунелі
Автомобільні дороги і аеродроми
273 Залізничний транспорт
Локомотиви та локомотивне господарство
Вагони та вагонне господарство
Залізничні споруди та колійне господарство
275 Транспортні технології
Організація перевезень і управління на залізничному транспорті
Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті

Максимально документів для завантаження - 5. Можливі розширення файлу: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx. Максимальний розмір файлу - 5 Мб
close-link
Максимально документов для загрузки - 5. Возможные расширения файла: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx. Максимальный размер файла - 5 Мб
close-link
Maximum documents to send - 5. Possible file extensions: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx. Maximum file size is 5 MB.
close-link
Maximum documents to send - 5. Possible file extensions: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx. Maximum file size is 5 MB.
close-link